Privacystatement Zachtpatsers

Privacystatement Zachtpatsers

Deze privacyverklaring is van Zachtpatsers® v.o.f, Koninklijk Park 6, 7315 JB Apeldoorn, Nederland, ingeschreven in het KvK registers onder nummer 84736089.

Waarom een privacyverklaring?
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Zachtpatsers is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uiteraard gaat Zachtpatsers uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft zij de wet- & regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), na.

Omdat we helder en transparant willen zijn in wat er gebeurt met de persoonsgegevens die jij aan Zachtpatsers verstrekt, is deze privacystatement opgesteld.

Welke persoonsgegevens?
Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van Zachtpatsers laat je (persoons)gegevens achter. Zachtpatsers vraagt alleen hierbij om de meest noodzakelijke persoonsgegevens: voornaam, achternaam, mailadres. Eventueel je adres, woonplaats, btw-nummer indien het noodzakelijk is. Het gaat daarbij om de gegevens die je zelf invult op onze contactpagina of bij het aanmelden voor een van onze programma’s.

Doeleinden
Zachtpatsers verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om je te e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren, vragen te beantwoorden of een aanmelding te kunnen verwerken
  • om jou te informeren over wijzigingen van producten en diensten
  • om jou te informeren over nieuwe producten en diensten
  • voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink)
  • het versturen en incasseren van facturen

Zachtpatsers is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting. Dat betekent dat je gegevens in ons administratieststeem worden verwerkt.

Persoonsgegevens delen met derden
Zachtpatsers verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn
Zachtpatsers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben om te verwerken. Zachtpatsers bewaart de administratie niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Profilering & marktonderzoek
Social media
Zachtpatsers maakt actief gebruik van social media. Je kan heel gemakkelijk berichten van de website delen. Zachtpatsers heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.

Website
Deze verklaring is alleen van toepassing op de website www.zachtpatsers.nl (en de sub-domeinen), maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Heb je vragen over hun privacyverklaring neem dan rechtstreeks contact op met de aanbieder van deze websites.

Mailchimp
Zachtpatsers gebruikt mailchimp voor het versturen van e-mails. Als je in het verleden contact hebt gehad met Zachtpatsers komen je gegevens terecht bij mailchimp. Mailchimp houdt bij als iemand doorklikt op een linkje in een e-mail. Zo weet Zachtpatsers bijvoorbeeld of een e-mailcampagne succesvol is. Ook is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de producten en diensten van Zachtpatsers te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Mocht je je gegevens willen inzien, wijzigen of je tussendoor afmelden voor de mails van Zachtpatsers, stuur dan een verzoek via de mail naar info@zachtpatsers.nl. Binnen uiterlijk 1 maand na ontvangst van jouw verzoek, ontvang je van ons een reactie. Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Beveiliging
Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Zachtpatsers de kans op misbruik van je gegevens.

Klachten
Indien je het niet eens bent hoe Zachtpatsers met je persoonsgegevens omgaat, stuur dan je klacht via de mail naar info@zachtpatsers.nl met als onderwerp “klacht”. Binnen uiterlijk 1 maand na ontvangst van jouw verzoek, ontvang je van ons een reactie.

Tot slot
Onze organisatie is in beweging. Het is voor ons en voor onze klanten van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. We behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Op onze website www.zachtpatsers.nl vind je altijd de meest actuele versie.

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met info@zachtpatsers.nl.

Apeldoorn, 21 juni 2022

Zachtpatsers à la carte.

© Copyright 2022 Zachtpatsers | Design by Raznd | Privacyverklaring

Unleash your infinite potential

Download this free audio training and get the clarity and confidence to build your dreams, on your terms.